NOI REGULI PRIVIND LEGITIMAREA

Din ianuarie 2020, polițistul este îndreptățit să legitimeze și să stabilească
identitatea persoanei numai în situația în care:

a) aceasta încalcă dispozițiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că
pregătește sau a comis o faptă ilegală;
b) există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul
săvârșirii unei fapte ilegale ori are cunoștință despre faptă, autor sau despre
bunurile având legătură cu fapta;
c) aceasta solicită sprijinul sau intervenția organelor de poliție ori când din cauza
vârstei, stării de sănătate, dizabilității, consumului de alcool sau altor substanțe
psihoactive ori a altor asemenea circumstanțe necesită sprijinul organelor abilitate;
d) descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deține asupra
sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcațiune ori aeronavă care
corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;
e) aceasta desfășoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau
înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în fața unei autorități sau
instituții publice;
f) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este
controlat;
g) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condițiile legii;
h) există obligația legală de a se stabili identitatea acesteia.

Comentarii

comentarii