Noi schimbări săvârșite de Primăria Municipiului Pașcani!

SONY DSCConform Ordonan?ei de Urgen?? 77/2013, treatment Prim?ria Municipiului Pa?cani trebuie s? lucreze la întocmirea unei noi organigrame. Aceast? schimbare este cauzat? de faptul c? momentan, buy cialis toate posturile vacante trebuie anulate pentru a se crea un a?a numit moment „zero”. Astfel, fiecare sector public va relua angaj?rile pe principiul de unu la unu, adic? fiecare post vacant va avea un singur ocupant.

Sursa

Comentarii

comentarii