Nori de fum în Pașcani

nori de fumDe la primele ore ale dimine?ii mai mul?i nori de fum au acoperit Pa?caniul. Nu a fost nimic grav, buy doar o nou? etap? a campaniei de deratizare ?i dezinsec?ie. Ast?zi, pe timpul zilei s-a derulat campania de tratament pentru stârpirea omizilor ?i c?pu?elor care au dat “b?tai de cap” cet??enilor. 

O nou? campanie de dezinsec?ie ?i deratizare la Pa?cani, dup? cea de stârpire a ?ân?arilor. Azi diminea??, începând cu ora 9.00 copacii de pe spa?iile publice din ora? au fost stropi?i cu solu?ii pentru a opri dezvoltarea omizilor care distrug sute de pomi dar ?i în iarb? pentru a stârpi c?pu?ele. Aici au fost incluse zonele – parcul Pe?ti?orul, Cimitir, zonele centrale, ?trand etc.

S?pt?mâna viitoare, de aceast? dat? pe timp de noapte, va avea loc a doua etap? de dezinsec?ie a ?ân?arilor.

Firmele care se ocup? sunt de la Ia?i, Plus Fog ?i Instal Mar. Ele au încheiat contracte cu administra?ia local?.

C?pu?ele sunt insecte parazite ce populeaz? suprafa?a corpului. Majoritatea se g?sesc pe tegumentele mamiferelor (sau în blan? lor), pe pielea p?s?rilor sau, mai rar, a reptilelor. C?pu?ele fac parte din aceea?i clasa de insecte cu scorpionii ?i p?ienjenii – arahnide, din subclasa acarieni.

Medicii spun c? o dat? la 3 luni ar trebui f?cute în zonele urbane campanii de dezinsec?ie. Riscul apar?iei unor boli este favorizat de num?rul mare de ?ân?ari. Tot în ora?e, campaniile de deratizare ar trebui f?cute la fiecare 6 luni, pentru c? ?i roz?toarele pot transmite boli periculoase. În plus, medicii atrag aten?ia ?i c? în amestecul folosit pentru dezinsec?ie trebuie introdus? ?i o substan?? împotriva ?ân?arului tigru, responsabil de r?spândirea virusului Zika.

Comentarii

comentarii