Noul an școlar aduce o nouă serie de schimbări

imagesSistemul de înv???mânt va fi supus unui nou val de schim?ri, thumb în anul ?colar 2013-2014. Principalele proiecte aprobate de Ministrul Educa?iei Remus Pricopie includ evalu?ri na?ionale în clasele a II-a, a IV-a ?i a VI-a ?i materii noi în programa ?colar?.

O alt? schimbare introdus? de anul acesta va fi cre?terea ponderei mediei la Evaluarea Na?ional? de la 50 la 75% ?i  introducerea simular?rii bacalaureatului la clasa a XI-a.

Ministerul Educa?iei Na?ionale a decis ca, din anul ?colar 2013-2014, în media final? pentru admiterea în înv???mântul liceal, propor?ia mediei celor patru ani de gimnaziu s? fie de doar 25%, redus? a?adar, comparativ cu cea existent? pân? acum, de 50%. Media ob?inut? la Evaluarea Na?ional? din clasa a VIII-a va avea îns? o pondere mai mare în calculul mediei finale, respectiv 75%, fa?? de 50%, cât era pân? acum.


Sursa

Comentarii

comentarii