Noul Cod rutier a intrat astazi in vigoare. Vezi modificarile!

Codul rutier va suferi modific?ri importante de astazi, seek 19 ianuarie 2013, order când noile reglementari din legisla?ia rutier? intra în vigoare. Principala modificare vizeaz? persoanele care au peste 16 ani ?i care vor dori s? conduc? un moped sau un triciclu, try acestea având nevoie de permis de conducere pentru categoria AM.
Permisul pentru categoria AM va fi valabil 10 ani, iar ob?inerea lui va fi condi?ionat?, la fel ca în cazul celorlalte categorii, de sus?inerea unei probe teoretice de verificare a cuno?tin?elor ?i a unei probe practice de verificare a aptitudinilor ?i comportamentului.
Noile reguli precizeaz? c? proba practica pentru categoria AM const? numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate, condi?iile de ob?inere a permisului de conducere urmând s? se stabileasc? prin regulament.
Totodat?, ?oferii care de?in deja un permis de conducere, indiferent de categorie, vor putea conduce ?i mopedele.
De asemenea, potrivit reglement?rilor, apar modific?ri ?i în ceea ce prive?te valabilitatea permiselor de conducere. Astfel, pentru categoriile destinate ?oferilor profesioni?ti, perioada de valabilitate va fi de cinci ani, iar pentru ?oferii amatori va fi de zece ani. Pân? acum, valabilitatea era de zece ani pentru to?i posesorii de permis de conducere.
O alt? modificare presupune trecerea de la subcategorii la categorii. Astfel, subcategoriile B1, C1, C1E, D1 ?i D1E vor deveni categorii.
?oferii care vor s?-?i reînnoiasc? permisul de conducere vor fi obliga?i, din 19 ianuarie, s? fac? examinarea medical?. Pân? acum, fi?a medical? era obligatorie doar dup? expirarea permisului de conducere.
Permisele auto î?i schimb? ?i înf??i?area, fiind realizate dup? o directiv? european? ?i concepute cu anumite elemente standard. Astfel, ?oferilor c?rora le expir? permisul în perioada urm?toare li se va elibera unul nou dup? model european de c?tre Direc?ia Regim Permise de Conducere ?i Înmatriculare a Vehiculelor.
Noua lege a circula?iei prevede ?i faptul c? cei care doresc s? ob?in? permis de conducere pentru motociclete din categoria A trebuie s? aib? vârsta minim? de 24 de ani. În prezent, permisul de conducere pentru categoria A se poate ob?ine la 18 ani.
Bicicli?tii, sanc?ionati dac? încalc? regulile de circula?ie
Noile reguli de circulatie prevad ca, daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva.
In plus, conform noilor prevederi, Codul rutier mai include in categoria contraventiilor care vor fi sanctionate cu amenzi din clasa a III-a de sanctiuni (de la 6 la 8 puncte-amenda) si “nerespectarea  normelor privind circulatia bicicletelor”.

Comentarii

comentarii