Noul șef de la piețele din Pașcani

semnul intrebariiDup? admiterea dosarelor a urmat proba scris? pentru ocuparea func?iei de administartor la cele dou? pie?e agroalimentare din Municipiul Pa?cani. Doi din cei trei candida?i înscri?i s-au calificat pentru ultima proba, malady interviul care va avea loc în urm?toarele zile. Punctajul cel mai mare ob?inut a fost de Cristian Mengon, capsule purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani. 

Ast?zi, 31 august, de la ora 10.00 a avut loc proba scris? a concursului pentru ocuparea postului de administrator al pie?elor. Dup? cele dou? ore petrecute în sal?, cei trei candida?i au stat cu emo?ii pân? la aflarea rezultatului. La ora 15.30, pe site-ul institu?iei, primaria.ro ?i la avizier, pre?edintele comisiei de organizare a concursului a afi?at rezultatele. Ele sunt:

Nr.crt. Nume ?i prenume candidat Punctajulob?inut Rezultatul probei scrise
1. MENEGON CRISTIAN-DUMITRU 82,50 Admis
2. COVRIG CIPRIAN-CONSTANTIN 74,00 Admis
3. FLORESCU MIHAI 46,50 Respins

Candida?ii pot depune contesta?ie în termen de 24 de ore de la data afi??rii. Interviul se va sus?ine în data de 05.09.2016 începând cu ora 10.00.

Postul a fost scos la concurs la începutul lunii aprilie a.c., dupa ce fosta administrator? a intrat in concediu de maternitate. Pana acum, activitatea a fost coordonat? de unul dintre salaria?ii de la Pia?a Vale.

Comentarii

comentarii