Noul statut al PDL a fost adoptat

CNC al PDL a adoptat, decease sâmb?t?, seek modific?rile la Statutul forma?iunii propuse de Colegiul Director, cheap cu ?apte ab?ineri ?i trei voturi “împotriv?” apar?inând lui Cristian Preda, Monica Macovei ?i Sever Voinescu.

Dup? discursurile liderilor PDL, CNC a votat în leg?tur? cu modific?rile la Statut propuse de Colegiul Director întrunit vineri.

Pre?edintele PDL, premierul Emil Boc, a num?rat op?iunile,înregistrându-se trei voturi “împotriv?”, ale lui Cristian Preda, Sever Voinescu ?i Monica Macovei.

S-au înregistrat, de asemenea, ?apte ab?ineri, astfel optând, printre al?ii, Valeriu Tab?r? ?i Teodor Paleologu.

Acordarea de c?tre Colegiul Director a derog?rilor de vechime pentru candidaturi

Consiliul Na?ional al PDL a aprobat posibilitatea acord?rii de c?tre Colegiul Director, la cerere, a unor derog?ri de la condi?ia de vechime de cinci ani pentru cei care doresc s? candideze la pre?edin?ia partidului.

Hot?rârea a fost luat? cu patru ab?ineri, una dintre acestea apar?inând deputatului PDL Silviu Prigoan?.

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga a propus membrilor CNC aceast? m?sur?.

Convocarea în 14 mai a Conven?iei Na?ionale

Consiliul Na?ional de Coordonare al PDL a aprobat convocarea, în 14 mai, a Conven?iei Na?ionale a partidului, când va fi aleas? noua conducere.

Hot?rârea a fost luat? în unanimitate, astfel încât Conven?ia Na?ional? va avea loc în 14 mai, la ora 11:00, la Palatul Parlamentului.

Colegiul Director al PDL a decis, vineri sear?, s? propun? conducerii democrat-liberale ca pe 14 mai s? aib? loc Conven?ia Na?ional?, la ora 11, la Palatul Parlamentului, cu 30 de zile înainte de aceast? dat? urmând s? expire termenul de depunere a mo?iunilor.

Anun?ul a fost f?cut, vineri sear?, de purt?torul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu.

Colegiul Director al PDL a dezb?tut, vineri dup?-amiaz?, introducerea în statutul partidului a unor criterii de integritate pentru membri, precum ?i propunerea ca cei patru prim-vicepre?edin?i ?i secretarul general s? fie ale?i prin vot uninominal, la fel ca ?i vicepre?edin?ii.

Surse din partid au declarat pentru MEDIAFAX c? membrii Colegiul Director al PDL au decis, vineri sear?, s? resping? propunerea de modificare a statului potrivit c?reia membrii PDL trimi?i în judecat? sunt suspenda?i automat din partid.

Liderul PDL Elena Udrea a declarat, apoi, c? în Colegiul Director s-a decis ca suspendarea unui mebru sa se poata face indiferent daca se incepe urmarirea penala sau daca exista doar o plangere , în func?ie de afectarea imaginii PDL, care va fi stabilit? de Comisia de Integritate.

La rândul s?u, purt?torul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, a declarat, vineri, c? membrii Colegiului Director au “optat” pentru prevederile actualului statut în privin?a sanc?iunilor, iar, “de principiu”, problema suspend?rii celor trimi?i în judecat? va fi reglementat? într-un cod etic elaborat de noua conducere.

Tot Colegiul Director al PDL a decis s? propun? Consiliului Na?ional de Coordonare ca cei patru prim-vicepre?edin?i ai forma?iunii ?i secretarul general s? fie ale?i prin vot uninominalla fel ca ?i vicepre?edin?ii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse democrat-liberale.

Liderul mo?iunii care ob?ine majoritatea voturilor valabil exprimate din turul 1 sau 2, va deveni pre?edinte al partidului, iar cei 35 de semnatari vor deveni membri ai CNC. În textul actual al statutului se prevede c? din cei 35 semnatari, primii 4 vor deveni prim-vicepre?edin?i ai partidului, iar al cincilea va fi secretar general. În propunerea de modificare a statutului, adoptat? de Colegiu, se prevede c? cei 4 prim-vicepre?edin?i, secretarul general se aleg prin vot uninominal, la fel ca ?i vicepre?edin?ii, secretarii generali adjunc?i ?i secretarii executivi.


 

Comentarii

comentarii