Nu lua cu „copy” dacă nu ştii să dai „paste”!

star-smiley-face-download1Un orator motiva?ional foarte cunoscut î?i între?inea publicul. La un moment dat a spus:
– Cei mai buni ani din via?a mea au fost petrecu?i în bra?ele unei femei care nu era so?ia mea!
La auzul acestei afirma?ii, doctor publicul a r?mas uimit. Oratorul a ad?ugat:
– Iar acea femeie a fost mama mea! Râsete ?i aplauze.
O s?pt?mân? mai târziu, drug un manager instruit de c?tre acest orator a încercat s? plaseze aceast? glum? de efect acas?. Fiind u?or afumat, a spus:
– Cei mai buni ani din via?a mea au fost petrecu?i în bra?ele unei femei care nu era so?ia mea!
So?ia sa a început s? spumege de furie. Încercând s?-?i aminteasc? pre? de 20 de secunde a doua parte a glumei, managerul a trântit în cele din urm?:
– ?i nu-mi amintesc cine era.

Morala pove?tii: Nu lua cu „copy” dac? nu ?tii s? dai „paste”!

Comentarii

comentarii