Numarul consumatorilor de etnobotanice s-a dublat

Dupa spusele subcomisarului Romica Ichim , unhealthy seful Centrului Regional Antidrog Iasi in Municipiul Pascani numarul persoanelor dependente de droguri s-a dublat .

„Suntem într-o ac?iune a Autorit??ii de Ordine Public? în parteneriat cu Inspectoratul ?colar, pill cu administra?ia local?, purchase cu Protopopiatul. Am discutat despre câteva probleme pe care ATOP le are în vedere ?i anume consumul de droguri, de alcool ?i traficul cu fiin?e umane în ceea ce prive?te for?a de munc? dar ?i efectul negativ al internetului. Au fost directori ?i directori adjunc?i de ?coli, reprezentan?ii administra?iei locale ?i ai Bisericii. Noi credem c? acest parteneriat va duce la diminuarea problemelor pe care le-am enumerat. Invita?i au fost de la Centrul Antidrog comisar Romic? Ichim, dr Ionela Calfa, comisar Vasile Dron ?i un partener stabil Andrei Atudorei de la Funda?ia „Solidaritate ?i Speran??”. Am discutat despre problematica specific? ATOP vizavi de înfiin?area Consiliului Consultativ pe care noi l-am declarat ca o prioritate. Pân? pe 15 martie, fiecare unitate administrativ teritorial? din jude?ul Ia?i va avea un reprezentatnt în acest consiliu consultativ. Consumul de etnobotanice este în cre?tere pentru c? sunt mult mai ieftine decât drogurile clasice. Consumatorii cred c? nu ?tiu efectele consumului de etnobotanice care sunt mult mai mari ?i mai grave decât la drogurile clasice. În apropierea ?colilor au fost depista?i consumatori de etnobotanice. La Pa?cani avem probleme cu 2-3 magazine care deja au fost închide de CL ?i datorit? semnalului pe care noi l-am tras. Consilierii ?i primarul au fost foarte receptivi. Din p?cate în continuare se distribuie în Pa?cani aceste substan?e noaptea”, a precizat Constantin ?erban, ?ef Unitate Teritorial? de Ordine Public? Ia?i pentru newspascani.com .

Vestea proasta pentru persoanele dependente de droguri este ca pentru a fi consiliati  acestia trebuie sa se prezinte la centrul antidrog din Iasi,Suceava sau Bacau.

In urma cu un an s-a facut o solicitare catre Primaria Municipiului Pascani pentru a deschide un centru antidrog si in Pascani.

„La Protoieria Pa?cani s-a organizat o ac?iune în colaborare cu Consiliul Jude?ean, Prefectura Ia?i, Poli?ia Pa?cani ?i Ia?i. ATOP este Autoritatea Teritorial? de Ordine Public? Ia?i. Se urm?re?te asigurarea ordini ?i lini?tii publice în mediul social. Am extins invita?ia la preo?ii din comunele arondate ?i directorii de ?coli pentru o mai bun? infomare în mediul social. Nu am o statistic? dac? în Pa?cani a crescut num?rul consumatorilor de etnobotanice, dar din informa?iile Poli?iei ?i Autorit??ii Antidrog Ia?i sunt semnale mari în acest sens. S-a f?cut un bilan? al activit??ii desf??urate anul trecut ?i al m?surilor luate pentru a vedea ce eficien?? au avut în plan social. Vom vedea cum putem coordona aceste ac?iuni s? aib? un impact mai bun în mediul social, o eficien?? concret? asupra reducerii consumului de droguri în ?coli ?i în afara acestuia . Este o solicitare pentru înfiin?area unui centru regional antidrog, s-a depus o cere în acest sens la Prim?ria municipiului Pa?cani pentru ob?inera unui spa?iu. Depinde de Prim?ria municipiului Pa?cani dac? se va acorda un spa?iu, pentru c? o cerere trebuie s? treac? prin CL”, a declarat C?t?lin Rusu,director Oficiul Prefectural Pa?cani pentru newspascani.com .

Comentarii

comentarii