Numărul firmelor intrate în insolvență s-a dublat

26-27_insolventa_shutterstock_42Sute de firme din Ia?i sunt “în dificultate”. Jude?ul este în top în ceea ce prive?te societ??ile radiate, order suspendate, prescription dizolvate sau aflate în insolven?? în prima lun? din an. Speciali?tii sus?in c? statisticile reflect? situa?ia real? privind economia jude?ului.

Situa?ia economic? a jude?ului este dezastruoas?. Tot mai mul?i ie?eni renun?? la firme, site le suspend? activitatea, le radiaz?, le dizolv? sau cer intrarea în insolven??. Num?rul firmelor aflate în dificultate este de câteva sute numai în prima lun? din an. Comparativ cu celelalte jude?e din ?ar?, Ia?ul se afl? pe primele pozi?ii privind aceste firme, care sunt în imposibilitatea de a-?i continua activitatea.

Conform informa?iilor furnizate de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului (ONRC), 302 firme au fost suspendate în luna ianuarie a acestui an. De asemenea, din cauza problemelor economice, în prima lun? din acest an au fost dizolvate zeci de firme din jude?. În ceea ce prive?te firmele desfiin?ate sau radiate din jude? în prima lun? din an, 264 de societ??i au fost în aceast? situa?ie, mai pu?ine decât anul trecut, când au fost radiate în luna ianuarie 2013, 383 de firme. Num?rul ie?enilor care nu au mai putut s?-?i salveze afacerile, intrând în insolven?? în luna ianuarie, este aproape dublu fa?? de aceea?i perioad? a anului trecut. Luna trecut?, 60 de firme au fost sub inciden?a Legii 85/2006, cea a insolven?ei. Asta în condi?iile în care în ianuarie 2013, numai 37 de firme s-au aflat în aceast? situa?ie. În ceea ce prive?te domeniile de activitate, cele mai multe insolven?e au fost înregistrate în comer?ul cu ridicata ?i am?nuntul, repararea autovehiculelor sau construc?ii.

Nici la capitolul înmatricul?ri, situa?ia din jude? nu este una îmbucur?toare. Doar 302 firme s-au înmatriculat la sediul Oficiului Registrul Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Ia?i în prima lun? din an, mai pu?ine fa?? de luna ianuarie a anului trecut, când s-au înmatriculat 382 de societ??i. Situa?ia firmelor sau persoanelor fizice autorizate este una mai bun? în prima lun? din an. La nivelul jude?ului Ia?i, num?rul comercian?ilor activi este de 35.690, mai mare fat?? de aceea?i perioad? a anului trecut, când au fost înregistra?i 33.986 de comercian?i activi. Speciali?tii sus?in c? statisticile reflect? realitatea privind situa?ia economic? a jude?ului. “Multe dintre firme au func?ionat conjunctural o perioad? de timp, iar acum este un fel de moment al adev?rului. Nu cred c? e de vin? numai criza economic?. Multe firme au luat credite destul de mari în urm? cu câ?iva ani, iar acum nu pot s? ramburseze banii primi?i, s?-?i redreseze situa?ia financiar?, nu vând ?i nu produc“, a precizat prof. univ. dr. Vasile Cocri?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii