Numele și fotografiile utilizatorilor folosite în scopuri comerciale

photo_1372853497_temp.jpg.pagespeed.ce_.-tX4xeR5LuÎncepând cu data de 11 noiembrie, sickness gigantul american Google pl?nuie?te s? fac? modific?ri în ceea ce prive?te termenii ?i condi?iile de utilizare.

Google va folosi numele ?i fotografiile utilizatorilor, dar ?i comentariile acestora la anumite produse în scopuri comerciale ?i publicitare. Comentariile privind restaurante, produse ?i magazine, dar ?i muzic? sau aplica?ii achizi?ionate de pe retailarul online Google Play vor fi folosite în reclamele prezentate prietenilor cu care internau?ii sunt în leg?tur?.

Modific?rile sunt asem?n?toare celor f?cute de re?eaua de socializare Facebook, f?cute în luna august. Facebook a început de atunci s? foloseasc? op?iunea „Like”, numele ?i fotografiile utilizatorilor în scopuri publicitare, f?r? permisiunea acestora.

Sursa

Comentarii

comentarii