O elevă de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” va participa la evenimentul „Girls in Tech” din Veneţia

pasEleva va participa la o conferin?? interna?ional? de orientare în carier? în IT ?i STEM – ?tiin??, cialis Tehnologie, prostate Inginerie ?i Matematic?. Evenimentul „Girls in Tech” va avea loc la Vene?ia, tadalafil Italia în perioada 26 – 27 mai 2016 ?i este organizat cu sprijinul Microsoft.

Au fost selectate 100 eleve de liceu din toat? Europa, din Orientul Mijlociu ?i Africa ce au oportunitatea de a-?i dezvolta abilit??ile ?i poten?ialul în domeniul ?tiin?ei, tehnologiei ?i TIC.

Din Pa?cani a fost selectat? eleva Bujor Mihaela, clasa a XII-a D care a reu?it s? parcurg? cu succes toate etapele procesului de selec?ie. Astfel, Mihaela Bujor este una din pu?inele eleve din România care a reu?it s? ob?in? în urma unui examen certificatul european de competen?e antreprenoriale – ESP, examen organizat de Junior Achievement Young Entreprise Europe ?i Comisia European?, în cadrul proiectului The Entreprenorial School, coordonat de profesor Daniela Or??anu. De?inerea certificatului de competen?e antreprenoriale a fost condi?ia eliminatorie, apoi eleva a sus?inut un interviu în limba englez? în care ?i-a ar?tat interesul pentru o carier? în domeniul STEM.

Conferin?a de la Vene?ia va avea atât componente de formare dar î?i propune ?i cre?terea gradului de con?tientizare a importan?ei unei cariere în IT ?i STEM – ?tiin??, Tehnologie, Inginerie ?i Matematic?. Dou? zile magice pentru  a descoperi magia tehnologiei prin workshop-uri ?inute de speciali?ti Microsoft în coding, gaming ?i social media ce ofer? modele de inovare în lumea digital?.

Aceasta este o experien?? de înv??are valoroas?, care deschide noi oportunit??i academice ?i de carier? ?i prezint? o oportunitate pentru tinerele adolescente de a-?i dezvolta abilit??ile tehnice, digitale ?i ?tiin?ifice dar mai ales de a descoperi poten?ialul lor în domeniu. Profesor Elena Raicu

Sursa

Comentarii

comentarii