O judecătoare cere să demonstreze că Bradley Manning a ajutat cu bună-ştiinţă Al-Qaida

  Într-o nou? audiere preliminar?, cure la baza militar? Fort-Mead, remedy în Maryland (est), judec?toarea Denise Lind a decis c? este necesar ca procurorii s? prezinte probe în proces potrivit c?rora, informa?ii clasificate au fost transmise cu bun?-?tiin?? “inamicului” ?i c? acesta le-a primit în mod efectiv.

Manning, fost analist de informa?ii în Irak, este acuzat de “colaborare cu inamicul”, cel mai grav dintre cele 22 de capete de acuzare care îl vizeaz? ?i pentru care risc? închisoarea pe via??.

Guvernul va trebui s? demonstreze c? Bradley Manning avea “motive bune s? cread?” c? informa?iile transmise site-ului WikiLeaks aveau s? parvin? în mod efectiv unui “inamic” al Statelor Unite ?i c? aveau s? fac? ,,r?u” ??rii sale.

Într-o hot?râre marcant? pentru proces, colonelul Denise Lind, pre?edinta Cur?ii Mar?iale care îl va judeca pe Manning, a respins, astfel, un recurs al acuz?rii.

Îns?, ea a autorizat ca unul dintre membrii commando-ului care au participat la raidul împotriva bunc?rului lui Osama ben Laden, în Pakistan, s? depun? m?rturie, cerere pe care ap?rarea i-a solicitat s? o resping?.

Aceast? audiere, care urma s? se încheie miercuri seara, este prima care are loc dup? înregistrarea clandestin? a m?rturiei lui Bradley Manning, în care, pe 28 februarie, acesta î?i explica motivele.

Sursa

Comentarii

comentarii