O maladie eradicată în Europa ar putea reveni. Autoritățile au fost prinse pe picior greșit.

Adeno-Associated virusCentrul European pentru Prevenirea ?i Controlul Bolilor Transmisibile a transmis o avertizare rapid? în care aten?ioneaz? c? au fost depistate cazuri de paralizie la copii din cauza poliomielitei în Siria.

Pentru Europa, mind riscul este extrem de ridicat datorit? numero?ilor refugia?i care au cerut azil aici datorit? conflictelor din Siria. Aici, viagra vaccinarea împotriva poliomielitei a sc?zut la 52% în ultima perioad?, ridicând astfel riscul ca un copil din doi s? fie purt?tor de virus. Riscurile sunt mari pentru copiii n?scu?i dup? 2011 în Siria, pentru c? au fost  întreruperi numeroase în vaccinare. România are o problem? intern? ce cre?te la rândul ei riscul infect?rii. Medicii nu mai pot vaccina copii la 2 ?i 6 luni datorit? faptului c? Ministerul S?n?t??ii a întârziat cu licita?ia pentru a procura vaccinul.

,,Virusul poliomielitic se transmite atât pe cale fecal?, oral?, cât si aerogen. Transmiterea se realizeaz? în ambele cazuri, prin contact direct interuman, între sursele de infec?ie ?i persoanele receptive. În condi?ii de igien? deficitar?, se poate realiza o contaminare intens? a mediului înconjurator, astfel încât devine posibil? ?i transmiterea indirect? a virusului (obiecte contaminate). Eliminând virusul prin fecale, bolnavul r?mâne contagios circa 8 s?pt?mâni. ”

Sursa

 

Comentarii

comentarii