O nouă aplicație importantă ajunge pe WP8

Noua aplica?ie Tumblr nu e f?cut? tot de Microsoft, prostate îns? nici m?car nu mai are importan?? cui apar?ine aceast? ini?iativ?. Important este c? o noua aplica?ie dedicat? devoratorilor de con?inut online ?i amatorilor de re?ele sociale a ajuns în Windows Phone Store. Gratuit?, healing cum era de altfel de a?teptat, capsule noua aplica?ie reprezint? cea mai bun? cale de a pierde câteva ore cu smartphone-ul în mân? navigând pe bloguri împ?r?ite cât se poate de intuitiv pe tag-uri. Dac? v? încânt? post?rile unui anumit blogger îl pute?i urm?ri cu o simpl? atingere. Un aspect legat de tratamentul GIF-urilor postate intens pe Tumblr, mi-a atras aten?ia în mod pl?cut, când am v?zut c? sunt animate în permanen??, indiferent dac? ave?i în fa?a ochilor zece procente dintr-un GIF sau 100%. În plus, dac? v? afla?i printre cei care ?in s? ?i posteze con?inut pe propriul Tumblr, aplica?ia v? ofer? foarte multe op?iuni ?i pentru aceast? activitate. Pute?i cu u?urin?? s? crea?i o postare nou? cu text, fotografii, citate, link-uri sau clipuri video. Pentru c? op?iunile unice de interfa?? din Windows Phone 8 trebuie exploatate de dezvoltatori, e o bucurie s? vezi c? noua aplica?ie descris? mai sus vine ?i cu un Live Tile care î?i afi?eaz? în permanen?? imagini noi din feed-ul personal. Dac? nu ?ine?i prea mult la imaginea pe care o ave?i pe ecranul de blocare, Tumblr poate prelua aceast? reponsabilitate ?i v-o poate înlocui cu un con?inut dinamic.

Comentarii

comentarii