„O nouă generație de prezervative” la inițiativa lui Bill Gates

Bill Gates a promis c? va oferi burse începând de la 100000 de dolari, site care pot fi extinse pân? la un milion, medical celor care vor crea cele mai bune proiecte pentru o nou? genera?ie de prezervative.

„Po?i s? inventezi un prezervativ mai bun? 100.000 de dolari pentru provocarea de a moderniza un obiect care salveaz? vie?i”, ask astfel î?i promoveaz? el pe Twitter demersul, potrivit Agerpres. Cei interesa?i se pot documenta pe portalul GrandChallenges.org, unde funda?ia reaminte?te c? prezervativele „au fost folosite timp de 400 de ani, dar au evoluat pu?in din punct de vedere tehnologic în ultimii 50 de ani”, ele continuând s? fie fabricate preponderent din latex.
Obiectivul lui Bill Gates este conceperea unei noi genera?ii de prezervative realizate cu materiale, forme ?i design-uri noi, care s? permit? „men?inerea ?i sporirea pl?cerii” ?i folosirea lor cu mai mult? u?urin??.

Ini?iativa se refer? atât la prezervativele masculine, cât ?i la cele feminine, ?i subliniaz? c? vor fi luate în considerare acele propuneri care vor contribui la „spargerea barierelor culturale” ce înc? mai exist? în unele ??ri în folosirea acestei metode contraceptive.

Sursa

Comentarii

comentarii