O păşcăneancă participă la Campionatul Mondial de Dezbatere

poza eleva CF UnireaLaura Cornei, check elev? la Colegiul CF Unirea din Pa?cani, look va merge la Campionatul Mondial de Dezbatere care se va desf??ura în Anglia, help la Oxford, unde vor fi prezen?i tineri din toat? lumea.

Laura Cornei este elev? în clasa a IX a la Colegiul CF Unirea din Pa?cani. Abia înscris? în Clubul de Dezbateri de la nivelul Municipiului ?i coordonat de profesorul Daniela Or??anu a reu?it s? impresioneze jura?ii prin discursul sau despre “Sustenabilitatea educa?iei”. Competia na?ional? a avut loc în urm? cu câteva luni, iar rezultatul a fost dezv?luit zilele trecute.

Laura va merge în luna iulie, în perioada 7 -10, la Oxford. Acolo se va întâlni cu tineri din 42 de ??ri, de la SUA, Canada, Marea Britanie, Fran?a, China, Rusia, Finlanda pân? la ?coli din India, Vietnam sau Singapore.

Vestea despre participare a l?sat-o f?r? cuvinte pe adolescenta. Pân? când va merge în Londra, va fi preg?tit? de profesorii care au coordonat-o, Daniela Or??anu ?i Simona Acsinte- Ioni??.

Men?ion?m c? la Oxford se întâlnesc campionii din fiecare ?ar? ?i vor participa la meciuri demonstrative de debate, o zi este rezervat? pentru o c?l?torie la Londra, iar alt? pentru Ceremonia de decernare a premiilor.

Sursa

Comentarii

comentarii