O recentă ordonanță de Guvern blochează ocuparea tuturor locurilor vacante în Primăria Pașcani

Prim?ria Pa?cani 2Ziarul cu edi?ie online „Orizont” dezv?luie faptul c? administra?ia p??c?nean? a renun?at la concursurile menite ocup?rii func?iilor vacante la Prim?rie pentru „Gospod?ria Comunal?” ?i „Eviden?a Popula?iei” ?i postul de director economic.

Decizia mai sus prezentat? este efectul unei recente ordonan?e de Guvern (77/2013), pills care blocheaz? toate posturile vacante inclusiv cele pentru care rocedurile de organizare a concursurilor erau deja în derulare. Singura institu?ie care mai poate debloca posturile vacante de gestiune public? este „Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici”.

Prin blocarea posturilor vacante, se desfiin?eaz? deci 22 de posturi puse la concurs de Prim?ria Pa?cani. Alte 27 de posturi îns? au fost p?strate în organigram?, din cauza unicit??iilor, acestea urmând s? fie ocupate cât mai curând posibil.

Sursa

Comentarii

comentarii