Oamenii cu IQ mare văd lumea altfel

iqCercet?torii  de la Universitatea din Rochester au descoperit c? o persoan? cu un IQ ridicat este capabil? s? blocheze imaginile irelevante, advice focusându-se doar pe ce este cu adev?rat important. Posesorii de un IQ ridicat sunt capabile s? ignore imaginile mari dac? nu prezint? interes, purchase ba, mai mult, se pot concentra pe cele mici care le ofer? informa?ii.

Testul propriu-zis a constant în rularea unui mesaj pe suport video pe parcursul c?ruia se „plimbau” mai multe linii, subiec?ii trebuind s? semnaleze când liniile se mi?cau în stânga sau în dreapta. Rezultatul testului a fost unul impredictibil: indivizii cu IQ ridicat au fost mult mai buni în realizarea testului decât cei cu un IQ mic sau mediu. Oamenii de ?tiin?? au mai observat un lucru: chiar dac? persoanele inteligente reu?eau s? semnaleze mi?c?rile mai repede, nu puteau s? vad? ceea ce este mare ?i chiar în fa?a privirilor lor. 

Un om de inteligen?? medie are un IQ de 100 de puncte. Cercet?torii totu?i spun c? IQ-ul mediu a crescut cu trei puncte în fiecare deceniu de la 1900 pân? în ziua de ast?zi.

Sursa

 

Comentarii

comentarii