Olimpici la matematică aplicată

Medalii ConcursDoi elevi de la Colegiul Tehnic CF “Unirea” au reu?it s? ob?in? medalia de argint, buy respectiv bronz, stuff la un concurs de matematic? aplicat?.

Alin Budeanu este în clasa a X-a C ?i pân? acum a participat, în nenum?rate rânduri, la concursuri ?i olimpiade care îi testeaz? abilit??ile de matematician. Nu s-a dat în l?turi de la nicio provocare, ba mai mult, se mândre?te cu rezultate bune la fiecare activitate la care a participat. Anul acesta, a întrecut orice a?teptare, reu?ind s? ob?in? locul II pe ?ar?.

Tân?rul, care a fost la doar 0,5 sutimi diferen?? de locul I, se declar? mul?umit de reu?ita lui, dat fiind faptul c? a fost luat prin surprindere de modul cum au fost construite subiectele test?rii. Acesta a fost îndrumat de c?tre profesoara Florinela Popa, care, se pare c? a avut grij? ca Alin s? le arate matematicienilor din toat? ?ara, c? reu?e?te s? p?trund? ?i s? deslu?easc?  tainele cifrelor.

La acela?i concurs, desf??urat la Ia?i, ?i aflat la a XVII-a edi?ie, a participat ?i Laura Cornei. Obi?nui?i s? o întreb?m de olimpiade ?i concursuri la englez? ?i francez?, am fost lua?i prin surprindere când am aflat c? este totodat? filolog ?i matematician.

Laura, care a ob?inut prima men?iune, fiind foarte aproape de locul al III-lea, este preg?tit? ?i îndrumat? de c?tre profesoara de matematic?, Lumini?a Acatrinei. Concursul de matematic? aplicat?, este dedicat marelui matematician Adolf Haimovici, ?i reu?este s? aduc? împreun? cei mai buni elevi din toat? ?ara. Anul acesta au fost peste 600 de elevi participan?i, 50 de profesori înso?itori ?i delega?ii din 38 de jude?e.

Vorbim despre 18 premii I, 16 premii II, 17 premii III ?i 178 men?iuni. S-au dat 85 de medalii, dintre care 19 de aur, 26 de argint ?i 41 de bronz.

Sursa

Comentarii

comentarii