Oportunitate pentru elevii din an terminal de la Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani

job-uriAce?tia au aflat c? pot merge s? lucreze în Danemarca, medical la o ferm?, find imediat dup? ce termin? studiile.

Practic este vorba despre oferta unui colegiu cu profil agricol, prezentat? copiilor de la Pa?cani. Bent Laursen se afl? într-o vizit? în ?ara noastr? ?i este înso?it de Ovidiu Avarvarei, cadru didactic al Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kog?lniceanu din Miroslava. Este prima institu?ie de înv???mânt care a f?cut parteneriat cu ?coala din Danemarca. Vara aceasta 10 elevi de la Miroslava au plecat s? lucreze în agricultur?.

“Este interesant s? vezi locuri noi, oameni noi, ?i s? vezi reac?ia elevilor, sunt mai bucuro?i decât cei din Danemarca. Am recrutat de la Ia?i, Roman, Vaslui. Elevii sunt interesa?i de acest domeniu, privind fermele din Danemarca.

“Programul va începe pe 18 ianuarie 2016, ?i va dura aproximativ 20 de s?pt?mâni. Prima parte se va termina la începutul lui august, vor merge în practic? la o ferm? pân? în 2017, se vor întoarce la ?coal? pentru 4 luni. Înainte de Cr?ciunul anului 2018, vor termina ?coala ?i se vor întoarce pentru o perioad? de experien?? la ferma unde au lucrat. Înainte de a pleca s? lucreze acel an la ferm?, se semneaz? un contract între elev ?i fermier, totul este legal, salariile sunt pl?tite conform legilor daneze. ?coala mijloce?te leg?tura între elev ?i fermieri”, a declarat Bent Laursen, profesor diriginte la Colegiul de Agricultur? din Danemarca.

A fost o activitate de informare iar cei interesa?i au tot timpul la dispozi?ie s? decid? ce vor face dup? terminarea studiilor. Condi?ia impus? pentru plecarea în Danemarca este ca ace?tia s? se încadreze în limitele de vârst? 18-25 de ani ?i s? cunoasc? bine limba englez?. Interviul cu fermierul-angajator se va desf??ura pe platforma skype.

Sursa

Comentarii

comentarii