Opt sportivi pascaneni la nationalele de atletism pentru copii

Rezultate îmbucur?toare la atletism pentru tinerii legitima?i la cele dou? cluburi din Pa?cani, tadalafil   cel municipal ?i West Moldavia. Din delega?ia de 12 sportivi participan?i la competi?ia desf??urat? s?pt?mâna trecut?, buy etapa zonal? pe Moldova, viagra nu mai pu?in de 8 s-au calificat la etapa na?ional?. Concursul, care a adus laolalt? copii din 8 jude?e,  s-a disputat la Ia?i, în perioada 11-12 iunie.

Îmbucur?tor pentru antrenor, profesorul Mihai Vicovanu, este faptul c? 6 sportivi s-au calificat de pe primele trei locuri, fapt care îi d? speran?e la medalii, pentru etapa na?ional? de la Bucure?ti, de la sfâr?itul lunii.

Click aici pentru mai multe detalii

Comentarii

comentarii