Ora de religie poate rămâne la decizia elevilor

religieDeputatul Remus Cernea a depus o ini?iativ? legislativ? la Parlament prin care elevilor care au împlinit vârsta de 14 ani s? li se permit? s? aib? o op?iune personal? în ceea ce prive?te ora de religie.

‘Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scris? a elevului care a împlinit 14 ani, see respectiv a p?rintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit acea vârst?. Schimbarea acestei op?iuni se face tot prin cerere scris? a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a p?rintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit acea vârst?. În cazul în care elevul nu frecventeaz? orele de religie, situa?ia ?colar? se încheie f?r? disciplina Religie. În mod similar se procedeaz? ?i pentru elevul c?ruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condi?iile pentru frecventarea orelor la aceast? disciplin?’, se arat? în proiectul de lege depus de Remus Cernea la Camera Deputa?ilor ?i aflat în consultare public?.

În varianta actual? a Legii educa?iei, doar elevii majori au dreptul la op?iune personal?. Pentru elevii minori, aceast? op?iune este asigurat? de c?tre p?rin?i.

Deputatul Remus Cernea a explicat c? ini?iativa sa legislativ? vine s? pun? în acord Legea educa?iei cu prevederile Codului Civil, unde este prev?zut c? adolescen?ii care au împlinit 14 ani au dreptul s? î?i aleag? liberi confesiunea religioas?.

Sursa

Comentarii

comentarii