Orasele viitorului

Arhitec?ii încep tot mai mult s? se concentreze pe realizarea unor ora?e care s? fac? fa?? cerin?elor societ??ii de ast?zi: s? fie “verzi”, cheap s? fac? fa?? aglomera?iei ?i s? aib? ?i un design cât mai modern.

Multe dintre noile ora?e aflate în construc?ie folosesc energie solar? sau energie eolian?. Unele dintre ele vor avea zero emisii de CO2, mai ales datorit? unui sistem de transporturi foarte bine pus la punct.

Taichung, Taiwan: Aceste “observatoare plutitoare” vor fi alimentate cu energie solar? ?i eolian?,vor avea sisteme de reciclare a apei de ploaie, iar de anul acesta vor avea muzee ?i restaurante.

Un alt proiect impresionant este cel realizat în Oceanul Pacific, care va avea o capacitate pentru locuin?e de 50.000 de persoane pe fiecare “celul?”. Acestea vor fi alimentate numai cu energie solar? ?i eolian?.

Cea mai mare cl?dire din Europa va fi constuit? la Londra ?i va avea form? triunghiular?. Restaurantele, hotelurile ?i birourile vor fi înso?ite de un spa?iu de observare în aer liber.

De asemenea, în Abu Dhabi se va construi pân? în 2020 ora?ul Masda, care va avea 0 emisii de CO2.

Tot aici pot fi enumerate dou? proiecte urbane de mare anvergur?: este vorba despre stadionul rusesc care va fi gata pân? în 2014 ?i cel din Qatar care va fi contruit pân? în 2022.

Chinezii vor construi la Dezhou un ora? care va avea pân? ?i iluminatul public alimentat de energie solar?.

?i cum japonezii nu puteau s? se lase mai prejos, ace?tia vor construi la Tokyo un mega-ora? în form? de piramid?, a c?rui capacitate este de 750.000 de locuitori, care se vor deplasa în interiorul acestei piramide cu ajutorul unor mijloace de transport individuale. Proiectul va fi alimentat cu energie produs? de alge.

Comentarii

comentarii