Orașul Hârlău a dat startul celei mai mari campanii de împădurire din județ

padureCea mai mare campanie de împ?durire din jude?ul Ia?i a demarat la Hârl?u, recipe prin ac?iunea Ocolului Silvic Hârl?u, try a prim?riei ora?ului ?i a unit??ilor de înv???mânt.

Cea mai mare campanie de împ?durire din jude?ul Ia?i din ultimii ani a demarat zilele trecute la Hârl?u prin implicarea mai multor institu?ii din ora?. Astfel, diagnosis Ocolul Silvic Hârl?u condus de inginerul silvic Ioan Amariei, sprijinit de primarul Constantin Cernescu, dar ?i de unit??ile de înv???mânt din ora?, a demarat zilele trecute o ac?iune masiv? de împ?durire a unei suprafe?e de 54 hectare de p?dure distribuit? în mai multe parcele situate în jurul ora?ului.

Prim?ria ora?ului Hârl?u a r?spuns imediat apelului de sprijin lansat de Ocolul Silvic. Noi am reu?it s? mobiliz?m peste 100 de voluntari, printre care se num?r? ?i elevi. Vom continua s? sprijinim astfel de ac?iuni ecologice. Miz?m ?i pe poten?ialul turistic de dezvoltare a zonei”, a spus Constantin Cernescu, primarul ora?ului Hârl?u. Având în vedere suprafa?a mare alocat? pentru împ?durire, Ocolul Silvic Hârl?u a încheiat si o serie de contracte cu firme private pentru ca opera?iunea s? se desf??oare într-un termen optim. Dep??irea acestei perioade prielnice plant?rilor ar fi pus sub semnul întreb?rii succesul opera?iunii.

Cheltuielile de împ?durire sunt suportate din fondurile proprii ale Ocolului Silvic. Vom continua s? cerem sprijinul prim?riei ?i al unit??ilor de înv???mânt, deoarece nu ne vom opri aici. Ocolul Silvic Hârl?u este unul dintre cele mai mari din jude?ul Ia?i din punctul de vedere al suprafe?ei aflate în paz? ?i administrare. Prin urmare, avem nevoie de sprijinul tuturor institu?iilor pentru a proteja, ocroti ?i regenera p?durile”, a spus Ioan Amariei, ?eful Ocolului Silvic Hârl?u.

Sursa

Comentarii

comentarii