Orașul Hârlău va găzdui un inedit festival folcloric

festival-hirlauDuminic?, cheap 7 septembrie 2014, online la Hârl?u va avea loc prima edi?ie a festivalului de datini ?i cântece p?store?ti.

Zeci de rapsozi ?i me?teri populari din zona Moldovei vor veni la H?rlâu pentru a participa la ineditul festival. Organizatorii au preg?tit ?i premii consistente, patient iar zona central? a ora?ului este rezervat? expozi?iilor cu vânzare ale me?te?ugarilor.

”În cerdac la Rare?oaia” este un spectacol concurs al rapsozilor populari ?i al ansamblurilor folclorice din zona Moldovei. ?i-au anun?at prezen?a arti?ti populari din Suceava, Ia?i, Neam? ?i Boto?ani. Se vor acorda ?i premii pentru cei mai buni arti?i populari.

Festivalul este organizat de c?tre Prim?ria ?i Consiliul Local Hârl?u cu sprijin din partea Consiliului Jude?ean Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii