Osemintele domnitorului Al.I. Cuza ar putea fi aduse la Ruginoasa

alexandru ioan cuzaDomnitorul ?i-a dorit s? fie înmormântat la Ruginoasa, site iar localnicii comunei vor s? îi îndeplineasc? aceast? ultim? dorin??. Pân? acum, pharmacy ace?tia au trimis c?tre institu?iile statului mai multe memorii ?i cereri.

În momentul de fa??, trupul domnitorului se afl? la Biserica Trei Ierarhi înc? din cel de-al doilea r?zboi mondial. Localnicii au pus în aplicare un plan de a-l readuce pe Cuza la palatul în care a tr?it al?turi de so?ia sa, Elena. Demersurile au început înc? din septembrie, iar dac? lucrurile vor merge bine, trupul domnitorului va fi depus la capela Bisericii Domne?ti din cadrul palatului.

De?i au au mai fost încerc?ri la Mitropolie ?i Ministerul Culturii, cei din Ruginoasa au studiat în detaliu documenta?ia ?i sper? c? de aceast? dat? demersurile nu vor fi în zadar.

Domnitorul Al. I. Cuza este întemeietorul României Mari. Acesta a murit în 1873 în Germania ?i a fost depus în cadrul bisericii palatului.  În timpul celui de-al doilea r?zboi mondial a fost dus la m?n?stirea la care se afl? ?i ast?zi, Trei Ierarhi.

Sursa

Comentarii

comentarii