Pacienții vor plăti între 5 și 10 lei la externarea din spital

Începând de ast?zi, treatment 1 aprilie, stomach spitalizarea se pl?te?te. Coplata va fi cuprins? între 5 ?i 10 lei ?i va fi achitat? de pacien?i la sfâr?itul perioadei petrecute la spital. Tot de ast?zi, managerii spitalelor care continu? s? acumuleze datorii, vor fi demi?i din func?ie.

Valoarea copl??ii, prev?zut? în Contractul cadru privind acordarea asisten?ei medicale în perioada 2013-2014, va fi stabilit? de c?tre fiecare spital în parte, dar nu va fi  mai pu?in de cinci lei ?i mai mult de 10 lei, astfel c? pacien?ii vor pl?ti la externare, între 5 ?i 10 lei.

Nicolaescu, a spus c? sper? ca “aceast? coplat? modest?”, care va fi pl?tita începând de ast?zi, sa fie în?eleas? în scopul descuraj?rii intern?rilor fictive, care consum? bani f?r? niciun fel de ra?iune medical?.

Sursa

Comentarii

comentarii