Palatul Brătienilor din Parcul Peștișorul a fost vândut Primăriei Pașcani

PantaziMo?tenitorii familiei Br?tienilor care de?ineau Palatul din Parcul Pe?ti?orul au venit la Pa?cani pentru a semna actele de vânzare ale imobilului. Prim?ria Pa?cani va cump?ra cl?direa cu suma de 180.000 de euro, help iar plata se va face în trei tran?e egale. Pe lâng? palat, municipalitatea va beneficia ?i de terenul care se întinde de la notariatul din parc pân? în spatele Procuraturii. În viitor, loca?ia va ad?posti un muzeu cu ajutorul unor fonduri europene sau guvernamentale.
Primarul Dumitru Pantazi a anun?at c? s?pt?mâna viitoare vor fi vira?i în conturile mo?tenitorilor primii 60.000 de euro. A doua rata va fi achitat? în august, iar ultima în octombrie. În cazul în care Prim?ria nu respect? termenul, în?elegerea se anuleaz? ?i orice sum? achitat? este pierdut?. Primarul a spus c? înainte de a negocieri, a f?cut o evaluare a imobilului. Rezultatul a fost de aproape 332.000 euro. „Consider c? am reu?it s? negociem bine. 180 mii euro este un pre? bun”, a declarat edilul municipiului Pa?cani.

Sursa

 

Comentarii

comentarii