Parc industrial la Lețcani

s560x316_Parc_industrialConsiliul Jude?ean a hot?rât înfiin?area unui parc industrial la Le?cani, look de?i ini?ial s-a dorit la Miroslava.

Consiliul Jude?ean Ia?i a demarat procedurile privind serviciile de proiectare a unui plan urbanistic zonal pentru construirea obiectivului Ia?i Industrial Park, store pe raza comunei Le?cani. Parcul industrial se va întinde pe o suprafa?? de 300.000 metri p?tra?i. Pentru realizarea planului urbanistic zonal, Consiliul Jude?ean va aloca aproximativ 20.000 euro.

Se urm?re?te realizarea cl?dirii administrative a parcului, în care urmeaz? s? se desf??oare activitatea parcului industrial, realizarea de parc?ri pentru activitatea agen?ilor economici care î?i desf??oar? activitatea în cadrul parcului, realizarea de hale de produc?ie pentru agen?ii economici care desf??oar? activitate de produc?ie în cadrul parcului, amenajarea unor zone verzi în cadrul parcului industrial, drumuri de acces interior/exterior“, se arat? în caietul de sarcini al proiectului.

Ini?ial, s-a urm?rit construirea la Miroslava a acestui parc, îns? o serie de neîn?elegeri dintre Cristian Adomni?ei, pre?edintele Consiliului Jude?ean Ia?i ?i Dan Ni??, primarul comunei Miroslava, au împiedicat dezvoltarea planului în aceast? localitate.

Sursa

Comentarii

comentarii