Parcul Muncipiului Paşcani într-o stare jalnică!

Odat? cu înc?lzirea din ce în ce mai accentuat? a vremii, case p??c?nenii se retrag c?tre zonele umbroase. Din P?cate, unhealthy Pa?caniul, oricum deficitar la metrii p?tra?i de spa?iu verde pe cap de locuitor, nu poate oferi cet??enilor s?i o ambian?? civilizat? nici m?car pe aleile Parcului Municipal.

Ne referim, în principal, la aleea principal? a parcului, din zona deal, care st? m?rturie, pe de o parte, mitoc?niei omului de rând, care nu cunoa?te no?iunea de „gunoiul se arunc? în co?”, iar pe de alt? parte, indolen?ei administra?iei actuale, care nu au inclus igienizarea de prim?var? a parcului pe lista sa de priorit??i.

În ultimele zile, extrem de toride, din ce în ce mai multe persoane, multe dintre ele cu copii mici, au fost v?zute intrând pe aleea principal? a parcului, din zona deal. Totodat?, în zona palatului Cantacuzino, destui de mul?i adolescen?i vin zilnic pentru practicarea unor activit??i sportive în aer liber.

A?adar se face APEL, pe aceasta cale, c?tre edilii ora?ului s? trimit? muncitorii de la serviciul Gospod?riei Comunale s? stâng? gunoaiele din iarb? ?i de pe alei, s? tund? iarba crescut? în exces, s? coseasc? urzicile ?i buruienile care au o înal?ime de mai bine de jum?tate de metru, s? m?ture aleile de crengile ?i resturile de flori cazute din copaci ?i, nu în ultimul rând, s? revopseasc? b?ncile, bordurile ?i marcajele din zon?.

Comentarii

comentarii