Participă la consolidarea unei noi sărbători românești: „ZIUA UNIVERSALA A IEI”!

media_136871124934201300

Ast?zi, ed 24 iunie, to?i românii trebuie s? contribuie la consolidarea unei noi s?rb?tori: se dore?te celebrarea IEI tradi?ionale române?ti, simbol al identit??ii ?i creativit??ii spa?iului românesc, care d?inuie din timpuri str?vechi.

Pentru a marca aceast? zi, se dore?te ca fiecare român, din orice col? ar lumii/??rii, s? posteze pe o pagina de Facebook (f?cut? special) poze cu ?inut? specific? româneasc?, men?ionând locul prin butonul de loca?ie, care exist? la fiecare imagine. Cea mai reprezentativ? imagine va fi pus? ca poz? de profil.

Preg?tirile pentru „ZIUA UNIVERSALA A IEI” au început la apusul soarelui pe 23 iunie, pentru ca, potrivit tradi?iei române?ti atunci începe ?i noaptea magica de Sânziene. Odat? cu „Ziua Universala a Iei” vom s?rb?tori ?i Sânzienele, un bun prilej pentru a promova o minunata tradi?ie româneasc? în lume.

Sursa

Comentarii

comentarii