Participă la Festivalul de Foarte Scurt Metraj „Très Courts”

Apel valabil pentru regiunea Moldovei

Înca de la prima edi?ie romaneasc?, ask Institutul francez a dorit încurajarea talentelor ?i a crea?iei cinematografice locale. De aceea a fost ini?iat? competi?ia special? de scurt-metraje române?ti.

Sub eticheta „Around the Très Courts – România” sunt grupate filme aflate în afara competi?iei interna?ionale, diagnosis realizate în România.  Este o ocazie excelent? pentru cinea?tii amatori sau profesioni?ti, ed studen?ii la film ?i arte vizuale, sau pentru cei care au pur ?i simplu o idee interesant? pe care doresc s? o arate lumii întregi, s? î?i demonstreze talentul.

Ave?i timp pân? pe 28 februarie 2013 pentru a v? trimite filmele de foarte scurt-metraj înso?ite de formularul de înscriere (disponibil pe site-ul www.trescourt.ro) pe adresa Institutului francez Ia?i. Singura condi?ie impus? este ca durata filmului s? nu depa?easc? 3 minute. Toate genurile sunt acceptate : fic?iuni, documentare, anima?ie, filme realizate cu telefonul mobil. Participarea este gratuit?.

În luna martie, un juriu – format din speciali?ti ai audiovizualului, membri ai re?elei culturale francofone ?i parteneri – va selec?iona în jur de 20 de filme române?ti care vor alc?tui selec?ia „Around the Très Courts România 2013”. Aceasta va fi proiectat? în perioada 25-28 aprilie 2013, al?turi de selec?ia interna?ional?, în aproximativ 25 de ora?e din ?ar?, participante la festival. Larga difuzare a festivalului Très Courts în România este cel mai bun motiv pentru a participa în competi?ie: filmele române?ti ajung la peste 6000 de spectatori din ora?e mici ?i mari din toat? ?ara (vezi lista ora?elor pe site).
Filmele române?ti selec?ionate se vor întrece pentru Premiul juriului – decis de Juriul Festivalului – ?i pentru Premiul Publicului – decis de voturile spectatorilor de la fiecare proiec?ie a Festivalului din România. Aceste premii constau din trofee, smartphone-uri oferite de Orange ?i dintr-un sejur de 3 nop?i la Cluj-Napoca, în perioada Festivalului Interna?ional de Film Transilvania, cu posibilitatea particip?rii la proiec?iile ?i evenimentele TIFF în calitate de invitat.

Organiza?ia Interna?ionala a Francofoniei acord? un premiu special celui mai bun film românesc care utilizeaz? limba francez? ?i/sau care abordeaz? una dintre temele:

  • drepturile omului, pace ?i democra?ie
  • diversitate lingvistic? ?i cultural?
  • dezvoltare solidar? ?i durabil?
  • educa?ie ?i formare

Premiul OIF are o valoare de 250 de euro ?i este înso?it de o diplom?.

Regulamentul ?i fi?a de înscriere în festival, precum ?i alte detalii sunt disponibile pe site-ul Très Courts România: www.trescourt.ro sau www.foartescurt.ro, sec?iunea Regulament.
Eveniment sus?inut de ORANGE ROMÂNIA ?i ALTEX.

Pentru mai multe informa?ii, regulamentul competi?ie ?i formularul de înscriere pe: www.trescourt.ro

 

Sursa

Comentarii

comentarii