Partidul Mișcarea Populară are începând de astăzi un nou sediu la Pașcani

pmpLa eveniment au fost prezen?i deputatul Petru Movil?, patient Sorin Olariu – pre?edintele organiza?iei ?i Marius Pintilie – pre?edinte PNL Pa?cani.

În deschidere, order preotul Pavel Postolachi a oficiat o slujb? de sfin?ire a noii loca?ii destinat? activit??ilor desf??urate de membrii PMP.

“Ast?zi avem pl?cerea s? inaugur?m noul sediu de la Pa?cani, here unde ne vom desf??ura activitatea. Noi dorim s? construim o echip? nou?, cu oameni noi care au confirmat c? sunt buni gospodari, care s? ne ajute s? punem în practic? proiecte care s? ajute comunitatea p??c?nean? s? se dezvolte. De luni vom afi?a un program, cine dore?te s? se înscrie este binevenit”, a declarat Sorin Olariu, pre?edintele organiza?iei p??c?nene a PMP.

Deputatul Petru Movil?, prezent la eveniment a declarat c? are încredere în echipa Partidului Mi?carea Popular? de la Pa?cani, format? din persoane integre ?i serioase, care nu au avut probleme cu legea. Totodat?, politicianul a ?inut s? sublinieze c? nu în?elege de ce în ora? investi?iile merg atât de prost. Acesta a anun?at c? va ?ine audien?e cel pu?in o dat? pe lun?, ocazie cu care va sta de vorb? cu cet??enii.

”Din punctul de vedere al Partidului, trebuie s? ne construim o organiza?ie puternic?, serioas? care s? poate fi o alternativ? la Prim?ria Municipiului Pa?cani fa?? de PSD, s? avem list? de consilieri serio?i, oameni  respecta?i în comunitate. De asemenea, Pa?caniul merit? ?i consilieri jude?eni ?i parlamentari care s? aib? grij? de ora? ?i de zon?. Vedem câte probleme cu legea au ?i ale?ii locali din Consiliul Local ?i unii parlamentari din zon?, de aceea cred c? PMP va fi o alternativ? viabil? ?i serioas?. Peste 70% din membrii organiza?iei sunt p??c?neni care nu au mai f?cut politic?, sunt cura?i, integri care vor binele comunit??ii. Avem ?i oameni cu experien?? care nu sunt implica?i în scandaluri.  Sunt convins c? p??c?nenii ?tiu c? am fost unul dintre principalii sus?in?tori ai PIDU-lui. Trebuie finalizat barajul de la Lunca care este cel mai important proiect de investi?ii în jude?ul Ia?i. Parlamentarii de aici nu au f?cut nimic în acest sens. Pa?caniul este salvat de firmele care au venit s? investeasc? ?i de oamenii serio?i ?i muncitori de aici” a declarat deputatul Petru Movil?.

În acela?i timp, Marius Pintilie  a sus?inut c? î?i dore?te o colaborare fructuoas? cu PMP, pe viitor, pentru alegerile de la anul dar mai ales în general pentru întreaga comunitate p??c?nean?.

”Cei de la Partidul Mi?carea Popular? s-au hot?rât s? înfiin?eze un sediu care se bucur? de o loca?ie bun?. M? bucur c? în Pa?cani a mai ap?rut o organiza?ie a unui partid care-?i dore?te s? ofere solu?ii pentru acest ora?. Sper s? g?sim o colaborare pe viitor pentru alegerile din 2016 ?i în general pentru comunitatea p??c?nean?”, a declarat Marius Pintilie.

Men?ion?m faptul c? începând de mâine, organiza?ia va stabili un program de audien?e ?i un calendar al activit??ilor partidului.

Sursa

Comentarii

comentarii