Pășcănean amendat din cauza câinelui neechipat corespunzător

P??c?neanul Constantin Perju, order în vârst? de 55 de ani, a fost amendat cu 300 de lei,  de c?tre Poli?ia Local?, deoarece ?i-a scos câinele lup la plimbare ?i l-a l?sat liber,în zona parcului Pe?ti?orul, f?r? a-i pune botni?a.

Potrivit ordonan?ei 30 modificat? ?i adoptat? de Consiliul Local Pa?cani, în anul 2002, persoanele din Pa?cani care nu î?i echipeaz? corespunz?tor animalele ?i le las? libere prin parcuri sau locuri de joac? special amenajate, sunt amendate.

Constantin Perju, a fost reclamat poli?i?tilor locali, la începutul s?pt?mânii trecute,de c?tre vecinii acestuia. Ace?tia au afirmat c? b?rbatul cre?te mai mul?i câini ce îi atac? pe trec?tori. Sesiz?rile nu au fost finalizate, dup? verific?rile poli?i?tilor locali.

Conform c?pitanului Poli?iei Locale, Vasile Avasiloaie, locuitorii Municipiului Pa?cani risc? s? fie amenda?i cu sume de pân? la 400 de lei, dac? nu-?i echipeaz? corespunz?tor patrupezii.

Sursa

Comentarii

comentarii