Pășcăneanca Ana-Maria Roșca a fost premiată la Concursului Național „Ion Creangă” de creație literară organizat la Iași

Ana-Maria Ro?ca, sale fost? membr? a trupei Fenomenalii de la Liceul Teoretic Miron Costin, rx acum student? la Facultatea de Litere de la Universitatea Al. I. Cuza, a fost premiat? în cadrul Concursului Na?ional „Ion Creang?” de crea?ie literar? organizat la Ia?i de c?tre Muzeul Literaturii Române în colaborare cu Uniunea Scriitorilor.

P??c?neanca Ana-Maria Ro?ca urmeaz? cursurile de scriere creativ? ale ?colii de Bune Maniere Literare, organizate de c?tre Muzeul Literaturii Române Ia?i ?i sus?inute de c?tre Emil Brumaru, mare poet contemporan, ?i Olti?a Cîntec, critic ?i doctor în teatru. Povestea sa, intitulat?  „Pe drumurile Lumii” urmeaz? a fi publicat? în aprilie 2014, a?adar activitatea literar? ?i dramatic? a p??c?nencei continu?  în vederea unei public?ri al unui volum de poezii ?i, mai târziu, al unuia de proz?.

Comentarii

comentarii