Pășcănenii care își vor achita integral datoriile vor fi scutiți de penalități

primarieP??c?nenii datornici vor fi scuti?i de plata penalit??ilor dac? î?i vor achita integral datoriile. Aceast? m?sur? încurajeaz? la plat? pe cei 7000 de datornici, pharmacy ce au de pl?tit la bugetul local peste 1, ambulance 8 milioane de lei. Aceasta este o propunere a Prim?riei Pa?cani, propunere ce poate fi modificat? sau completat? pân? va fi supus? aprob?rii Consiliului Local la sfâr?itul lunii viitoare.

Dac? va fi aprobat, acest regulament se va aplica în perioada 15 august-15 octombrie 2014. Vor fi scuti?i de la plata major?rilor ?i penalit??ilor doar cei care î?i vor achita integral datoriile pân? la sfâr?itul lunii septembrie. Scutirea nu se aplic? în cazul celor sili?i prin interven?ia statului.

Cererile de scutire pot fi depuse pân? pe data de 15 octombrie. Ele trebuie s? fie înso?ite de dovada pl??ii ?i o copie dup? actul de identitate. Apoi Serviciul de Finan?e Locale va trece la ?tergerea penalit??ilor.

Sursa

Comentarii

comentarii