Păşcănenii dau o şansă la viaţă prin sport. Implică-te şi tu!

miscarea-inseamna-viata

În urma evenimentului tragic petrecut la Bucure?ti, click la Clubul Colectiv, p??c?nenii nu au r?mas indiferen?i. Astfel, sunte?i invita?i pe 8 noiembrie 2015, la ora 13:00, pe Stadionul Municipal, unde se va desf??ura o activitate sportiv? caritabil? în sprijinul r?ni?ilor din incendiul din capital?.

Cei care vor da curs invita?iei vor face mi?care pentru cel pu?in dou? scopuri: binele propriu ?i ?ansa la via?? a victimelor de la Colectiv.

De altfel, ac?iunea este intitulat? “Mi?carea înseamn? via??” ?i este organizat? la ini?iativa profesorului de Educa?ie Fizic?, Andrei Doroftei, de la Liceul Teoretic “Miron Costin”. Al?turi de acesta sunt implica?i peste 100 de voluntari de la toate liceele din ora?.

Programul va consta în 30 de minute antrenament func?ional, cea de-a doua parte vizând strângerea de fonduri. Ambele ac?iuni vor avea loc pe Stadionul Municipal Sportiv.

Organizatorii subliniaz? faptul c? intrarea este liber? dar cei care pot face o dona?ie cât de mic?, vor contribui la sprijinul de nivel na?ional oferit spitalelor care se îngrijesc de ace?ti tineri care lupt? s? tr?iasc?. Astfel, suma strâns? va merge acolo unde acum este cea mai mare nevoie.

Totodat?, ast?zi, cu prilejul selec?iei pentru echipa de fotbal a liceului “Miron Costin”, elevii participan?i au ?inut un moment de reculegere în memoria victimelor care ?i-au pierdut via?a la sfâr?itul s?pt?mânii trecute. Înainte de meciul propriu-zis, b?ie?ii din clasele IX-X, împreun? cu profesorul ?i antrenorul lor au p?strat câteva minute de t?cere dup? care ?i-au început activitatea pe teren.

Sursa

Comentarii

comentarii