Pășcănenii își vor plăti investigațiile radiologice până la sfârșitul lunii

Spitalul-de-Urgenta-PascaniFiindc? fondul oferit de Casa de Asigur?ri a fost terminat pe 17 ianuarie, search p??c?nenii ?i persoanele din împrejurimi vor pl?ti serviciile de radiologie oferite de Spitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani pân? la sf?r?itul lunii.  Fondul alocat de Casa de Asigur?ri pentru luna în curs a fost de 3.000 lei.

Cei buni de plat? vor fi pacien?ii trimi?i de medicul de familie sau specialist. Fac îns? excep?ie bolnavii interna?i, diabeticii, cei diagnostica?i cu tuberculoz?, veteranii de r?zboi ?i copiii pân? în 18 ani.

Zilnic, în compartimentul de radiologie ?i imagistic?, se prezint? în medie 4-5 pacien?i pe zi. Pân? anul trecut, fondurile pe lun? au fost de aproape 9.000 lei, bani suficien?i pentru a suporta toate cheltuielile.

Sursa

Comentarii

comentarii