Pășcănenii primesc alimente de bază

alimente-ueP??c?nenii primesc alimente de baz?, cheap de s?pt?mâna viitoare. Anun?ul a fost f?cut de conducerea Municipiului Pa?cani. Pe liste sunt mii de persoane din ora? ?i suburbii. Mai mult, troche o parte dintre ei vor primi cutiile cu alimente la domiciliu. 

De luni începe redistribuirea alimenteleor de la Uniunea European?. Este vorba despre 3.380 de persoane beneficiare care vor primi câte dou? cutii cu produse de baz?.

“Prim?ria Municipiului Pa?cani a început redistribuirea produselor de la Uniunea European?. Vorbim de un num?r de 3380 de persoane ce vor primi câte dou? cutii cu alimente. Produsele vor fi distribuite din cele dou? puncte din Municipiul Pa?cani : Baza Sportiv? – Sala de Sport din incinta CSM Pa?cani ?i C?minul Cultural din suburbia Bl?ge?ti.” declar? reprezentan?ii administra?iei locale.

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din suburbii, rx distribu?ia se va face dup? urm?torul program:

–         Luni 5.09.2016 – ora 11.00 – Sodomeni ?i Bo?teni (lâng? ?coal?);

–         Mar?i 6.09.2016 – ora 11.00 – Gâ?te?ti – C?min Cultural;

–         Miercuri 7.09.2016 – ora 11.00 – Lunca – C?min Cultural.

“Rug?m persoanele ce nu se pot deplasa (vârstnici sau persoane cu handicap) s? solicite sprijinul Prim?riei Municipiului Pa?cani pentru ca pachetele s? fie distribuite la domiciliu. Numere de contact: Adrian Hariga – ?ef Serviciu Asisten?? Social? – 0725 999 400, Nedelcu Gabriela – Viceprimar – 0722 231 252.” declar? reprezentan?ii administra?iei locale.

Programul pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate beneficiaz? de un fond de peste 518,8 milioane euro pentru o perioad? de 7 ani între 2014 ?i 2020. Contribu?ia bugetului Uniunii Europene este de 85%, iar cofinan?area de la bugetul na?ional este de 15%.

Fiecare beneficiar va primi câte dou? cutii identice care vor con?ine 1 kg de f?in? de grâu, 1 kg de m?lai, paste f?inoase (400 g), un litru de ulei, 1 kg de zah?r, conserv? de 300g carne de vit?, pateu ficat de porc – conserv? 200 g, orez 1 kg, conserv? past? de tomate 400 g, pung? de 0,5 kg fasole boabe.

Comentarii

comentarii