Păşcănenii sunt abandonați într-o sărăcie lucie

Edilii municipiului Pa?cani au criticat în repetate rânduri faptul c? liderii jude?eni nu acord? nicio importan?? ora?ului.
“Avem destule probleme la nivel local ?i printre ele se num?r? reabilitarea infrastructurii rutiere, unhealthy lipsa locurilor de munc?, lipsa investitorilor, sc?derea cifrei de afaceri a fabricilor din Pa?cani, au fost închise foarte multe firme, a sc?zut num?rul de elevi, mii de p??c?neni au plecat s? munceasc? în alte localit??i sau peste grani?e”a spus primarul Dumitru Pantazi.
În ?edin?a ordinar? de Consiliu Local al municipiului Pa?cani, primarul Dumitru Pantazi a prezentat o situa?ie cu privire la starea economic?, social? ?i de mediu a municipiului Pa?cani pe anul 2012. Raportul a scos în eviden?? foarte multe neajunsuri cu care se confrunt? p??c?nenii. „Am încercat s? adun?m o serie de date pentru a vedea situa?ia economic? ?i social? a municipiului pe anul 2012. Jum?tate din an a fost la conducere primarul Cr?ciunescu, iar cealalt? jum?tate eu. A fost un an dificil deoarece pe plan local am întâmpinat dificult??i legate de existen?a unui buget redus, iar în plan na?ional, alegerile urmate de instalarea unui nou guvern au determinat limitarea pe o perioad? de timp a contactelor cu autorit??ile centrale. Dorin?a noastr? a fost aceea de a atrage fonduri, atât de la stat cât ?i fonduri europene, lucru pe care l-am ?i f?cut. Avem destule probleme la nivel local ?i printre ele se num?r? reabilitarea infrastructurii rutiere, lipsa locurilor de munc?, lipsa investitorilor, sc?derea cifrei de afaceri a fabricilor din Pa?cani, au fost închise foarte multe firme, a sc?zut num?rul de elevi, mii de p??c?neni au plecat s? munceasc? în alte localit??i etc. În eviden?ele celor de la Agen?ia Local? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Pa?cani, exist? destul de mul?i ?omeri, iar num?rul acestora nu pare s? duc? la o sc?dere în viitorul apropiat. Anul 2009 a fost anul de vârf al municipiului nostru ?i a economiei, iar mai apoi pe parcurs a sc?zut considerabil”, a precizat primarul Dumitru Pantazi.
Câ?iva consilieri locali au cerut primarului s? explice m?surile pe care le are în vedere pentru anul 2013, dar ?i pentru viitorul apropiat. R?spunsul edilului ?ef a l?sat de dorit.
Edilul ?ef a explicat faptul c? sunt slabe ?anse pentru primirea unor fonduri consistente de la bugetul de stat cu scopul de a dezvolta municipiul. În schimb, a precizat faptul c? în acest an va fi implementat Planul Integrat de Dezvoltare Urban? (PIDU) care prevede ?i reabilitarea unor str?zi din zon?. Mai mult decât atât, Prim?ria Pa?cani ar dori s? se mai împrumute cu o sum? de 2.500.000 lei pentru a asfalta mai multe str?zi cu probleme.
Edilii municipiului Pa?cani au criticat în repetate rânduri faptul c? liderii jude?eni nu acord? nicio importan?? ora?ului, care este pe locul 2 dup? municipiul Ia?i. Dumitru Pantazi a precizat faptul c? pân? acum, to?i au cerut voturile p??c?nenilor, au venit cu promisiuni ?i proiecte în programul electoral, iar când au ajuns în func?iile dorite, nu au mai f?cut nimic pentru cet??eni. Unul dintre ei este ?i europarlamentarul C?t?lin Ivan, liderul CJ, Cristian Adomnitei, etc. „La Ia?i a avut loc o întâlnire cu câ?iva oameni de afaceri în aceste zile. Au fost parlamentari din Târgu Frumos ?i Ia?i, iar din partea municipiului nostru, nici unul. Nu suntem ajuta?i de nimeni, de?i municipiul Pa?cani se afl? pe locul doi în jude?. Au venit to?i ?i au cerut votul ?i apoi nu s-a mai f?cut nimic pentru ora?. Pascaniul nu are decât un singur proiect la nivel de jude? ?i anume autostrada Ia?i – Târgu Mure?, care trece prin zon?. Am în vedere ca în curând s? am o întâlnire cu oameni de afaceri ?i s? le prezent?m oferta noastr? pentru ca ei s? investeasc? în localitate”, a spus Pantazi.
Legat de promovarea ora?ului, vreau s? trimitem oferta noastr? cu privire la poten?ialul de investi?ie în Pa?cani ?i ceea ce le putem oferi celor care doresc s? investeasc? aici, atât oamenilor de afaceri din ?ar?, cât ?i celor din afara grani?elor prin ambasadele de la Bucure?ti. Ne dorim s? realiz?m o relansare a mediului de afaceri ?i a economiei”, a mai spus primarul p??c?nenilor. Nici primarul Gheorghe Nichita, cel care î?i dore?te s? ajung? cu orice pre? guvernatorul Regiunii N-E, nu a promis sprijin pentru Pa?cani, de?i a recunoscut c? p??c?nenii l-au scos basma curat? de multe ori în organiza?ia PSD atunci când a fost vorba despre diferite scrutinuri. Prezent la Conferin?a municipal? PSD Pa?cani, Nichita a aruncat mai mult cu noroi în politicienii locali, dând lec?ii de politic? ?i a sugerat primarului Dumitru Pantazi, atunci când edilul ?ef local a cerut sprijin, s? se împrumute de la b?nci.

Sursa

Comentarii

comentarii