Păşcănenii sunt expuşi zilnic la accidente din cauza canalelor

???????????????????????????????La Pa?cani, order problemele referitoare la siguran?a pietonilor, sickness dar ?i a pasagerilor, buy cialis continu?. Pe multe str?zi din municipiu capacele de la canale s-au l?sat sau se mi?c?. Pericolul va fi mult mai mare atunci când vor fi ninsori.

Problema apare în mai multe zone din municipiu, reabilitate anul acesta, dintre care amintim: Strada Vatra, ?tefan cel Mare ?i Sfânt, Fântânele ori Ceferi?tilor.

Întrebat cu privire la aceast? situa?ie, Drago? Ionescu, unul din dirigin?ii de ?antier, a f?cut urm?toarele preciz?ri: “Canalele care sunt pe str?zile reabilitate prin PIDU nu au fost înlocuite. Ele au uzur? mecanic? ?i nu mai stau fix pe ram?, nu se mai închid etan?. Pentru c? nu au fost prinse în lucrare s-au p?strat cele existente. Am f?cut o adres? c?tre Prim?rie s? ia în calcul ?i s? le schimbe”.

De cealalt? parte, reprezentan?ii Prim?riei sus?in c? au la cuno?tiin?? aceast? situa?ie ?i con?tientizeaz? gravitatei ei. Ace?tia au primit sesiz?ri din partea constructorului ?i au g?sit dou? posibile solu?ii pentru a remedia problema. Cum achizi?ionarea unor capace noi ar atrage costuri mari, în prim? faz?, se va încerca repararea lor, acolo unde mai este posibil. “Pe partea de capace de canal în municipiul Pa?cani, este adev?rat, au fost o serie de sesiz?ri f?cute de constructor care înc? nu au ajuns la Compartimentul Investi?ii din cadrul Prim?riei. Urmeaz? s? ajung? ?i s? se fac? un inventar pentru  a se stabili care este situa?ia clar? a acestor capace de canal de pe str?zile din Pa?cani. Multe dintre ele creeaz? disconfort ?i poate chiar pericol în anumite zone. Se vor c?uta dou? solu?ii se vor face lucr?ri de repara?ie acolo unde se poate iar unde nu, se va trece la înlocuirea acestora. Achizi?ionarea acestor capace este una destul de costisitoare”, a precizat Cristian  Menegon, purt?tor de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii