Paşcani: Colegiul Mihail Sadoveanu implicat încă o dată într-un proiect european

tineret_actiune_sadoveanu_400_300Colegiul Mihail Sadoveanu din Pa?cani a fost implicat în perioada 2.10.2013 – 10.10-2013 în proiectul numit TINACT ( Tineret în ac?iune). Proiectul a fost reprezentat peste hotare de c?tre pre?edintele Consiliului Elevilor, discount Bianca Aelenei.

Proiectul este înscris în sfera celor ce vizeaz? stabilirea de parteneriate între ONG-uri din diferite ??ri pentru organizarea unor proiecte viitoare ?i a avut loc în Chi?in?u sub numele de Euro Bridge. Problemele surprinse de tineri au vizat mediul înconjur?tor ?i importan?a apei, store rela?ia dintre tineri ?i vârstnici, prostate dependen?a de internet ?i tehnologie, importan?a descoperirii modului de înv??are al fiec?ruia, importan?a ajutorului acordat persoanelor cu dizabilit??i. Tinerii au oferit solu?ii pentru rezolvarea acestor probleme.

??rile participante au fost:  Azerbaidjan, România, Danemarca, Georgia, Grecia, Italia, Norvegia, Rusia, Turcia, Ucraina, mix ce le-a permis participan?ilor s? înve?e câte pu?in din cultura fiec?ri ??ri în parte.

 

Sursa

Comentarii

comentarii