Pașcani: edilii locali vor să ,,salveze" Ziua Națională!

1 decembrieMarius Pintilie a propus ca ale?ii municipiului Pa?cani s? contribuie la cheltuielile aferente organiz?rii evenimentelor ce vor avea loc de Ziua Na?ional?. El a pornit de la ideea c? edilii locali ar trebui s? fie mai implica?i în problemele celor care i-au ales, seek pe motiv c? ace?tia nu sunt privi?i prea bine de cet??eni: , doctor ,Nu ne bucur?m de o imagine prietenoas? în rândul cet??enilor, mai ales dup? ce au aflat c? Prim?ria nu a alocat bani pentru acest eveniment. Din banii care se vor strânge cump?r?m fasole cu cârnat, e o mâncare tradi?ional?, ?i facem în a?a fel încât s? realiz?m aceast? bucurie pentru oameni”.

Ideea consilierului  care propune ca membrii legislativului local s? î?i doneze indemniza?iile pentru luna noiembrie a fost acceptat? de ceilal?i colegi. Astfel, Ioan Ioni??, fiind întrebat de reporterii locali dac? este de acord cu aceast? propunere, a r?spuns: ,,Eu îmi donez indemniza?ia f?r? probleme. Când voi fi contactat de ini?iatori, le voi da acest r?spuns”. De asemenea, Ioan Danu s-a dovedit a fi un alt sus?in?tor: ,,Eu auzisem c? viceprimarul a spus c? Prim?ria va organiza totu?i acea parad?, evenimentele artistice ?i masa. Dac? nu o fac, sunt de acord s? îmi donez indemniza?ia”. Pe de o alt? parte, Gabriel Nedelcu nu cunoa?te înc? o pozi?ie general? a colegilor s?i, îns? a fost de acord s? î?i doneze ?i el indemniza?ia dac? va fi necesar.

Vasile Axinte, viceprimarul Municipiului Pa?cani, a venit cu o alt? versiune. Acesta este de acord s? organizeze evenimentul cu resurse proprii: ,,Pot organiza ?i eu un astfel de eveniment. Cump?r ce trebuie pentru mas? ?i fac. Nu pot s? vorbesc de al?ii, c? poate depind de acea indemniza?ie”.

Din datele cunoscute momentan, Prim?ria inten?ioneaz? s? oficieze pe 1 Decembrie doar o comemorare a eroilor prin depunere de coroane la monumentele din municipiu.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii