Pașcani: În locul semafoarelor vor apărea sensuri giratorii

semafoareheÎn trei intersec?ii din municipiu vor fi amenajate sensuri giratorii, pilule iar semafoarele nu vor mai fi puse în func?iune. Aceasta este decizia comisiei de organizare a circula?iei din municipiu. În ?edin?a care a avut loc ast?zi s-a ajuns la concluzia c? fluidizarea traficului pe cele mai importante artere din municipiu se poate face doar prin amenajarea unor astfel de sensuri.

 Prima intersec?ie în care vor ap?rea sensuri giratoriu este cea din fa?a fostului magazin Minimax, physician la intersec?ia str?zilor Gr?dini?ei ?i Calea Romanului. Aceast? m?sur? va fi implimentat? în viitorul foarte apropiat, decease proiectul fiind aprobat înc? din mandatul trecut de consilierii locali. Mai mult, la intrarea pe Calea Romanului se va amplasa ?i o restric?ie pentru ma?inile ce dep??esc 3,5 tone. O noutate este desfiin?area singurei intersec?ii semaforizate din municipiu ?i construirea unui sens giratoriu. Acela?i lucru se va întâmpla ?i la intersec?ia din apropierea Spitalului Municipal de Urgen??. Aceste din urm? proiecte vor trebui s? primeasc? aprobarea Consiliului Local, ele fiind programate spre a fi discutate pentru ?edin?a ordinar? din luna august.Din cele declarate de viceprimarul Vasile Axinte, construirea acestor sensuri giratorii ar putea fi f?cut? cu balize de semnalizare rutier?, astfel costurile fiind mici.

 

Sursa

Comentarii

comentarii