Pașcani: La audiențele de ieri au fost prezente doar 9 persoane

Ieri, malady 25 aprilie, doctor la audien?ele de la Prim?ria Pa?cani au fost prezente doar 9 persoane dintre care majoritatea au plecat imediat ce au v?zut c?  cel care ?ine audien?e este secretarul Mircea Zuzan.

Ieri situa?ia a stat altfel, nu s-au mai prezentat doar prolemele cu care se confrunt? localnicii urmând ca ulterior s? fie rezolvate, ci spre exemplu dou? probleme de fond funciar au fost solu?ionate pe loc ?i direc?ionate la OCPI, asta pentru c? cet??enii aveau toate actele în regul? la dosar.

Reprezentantul Prim?riei Pa?cani a luat leg?tura cu mai multe societ??i de profil din Municipiu ?i a trimis CV-ul unui p??c?nean care a terminat facultatea, cu licen?a în industia alimenta?iei, încercând s?-i g?seasc? un loc de munc?.

Cei prezen?i la audien?e au prezentat o alt? problem? referitoare la usc?torul dintr-un bloc din Pa?cani, pentru care se ceart? localnicii. Mircea Zuzan a trimis la fa?a locului reprezentantul Prim?riei care se ocup? de Asocia?iile de Proprietari ?i Locatari din Municipiu, pentru a lua m?surile necesare.

Audien?ele de ieri s-au terminat dup? 10 minute. Acestea dureaz? pân? la 3 ore când sunt ?inute de primar sau viceprimar.

Sursa

Comentarii

comentarii