Paşcani: Localnicii nu sunt de acord cu desfiinţarea parcului din zona blocului T1

parc joaca ok_400_300Cu pu?in timp în urm?, order la ?edin?a de Consiliu Local din data de 31 mai, find anul acesta, consilierii locali aveau în fa?a ochilor un material prin care preg?teau amenajarea unui parc de joac?, printr-o formul? inedit? de desfiin?are a unui alt parc.

P??c?nenii din zon? sus?in c? nu v?d rostul unui asemenea demers, în condi?iile în care pentru copii nu exist? nici un fel de avantaj. Oricum terenul destinatnoului parc va fi ocupat de mobilierul provenit din altul.

Oamenii s-au declarat nemul?umi?i de aceast? ini?iativ?, considerând acest gest inoportun pentru obi?nuin?a p?rin?ilor de a-?i aduce copii, de ani de zile, în acest loc. Mai mult, unii cet??eni au afirmat c? zgomotele produse de joaca micu?ilor, care sunt deranjante pentru unii locatari, reprezint? un motiv mult prea pueril pentru a fi luat în calcul de autorit??i într-o asemenea decizie.

 

Sursa

Comentarii

comentarii