Pășcănenii din zona Deal au protestat în fața Primăriei

pascaniAst?zi, patient 11 noiembrie, parcul din strada Mihail Kog?lniceanu, zona Deal a fost desfiin?at

Locatarii de la blocurile C4 ?i C5 din aceast? zon? au venit ast?zi în fa?a Prim?rieri pentru a cere explica?ii.  Ace?tia sunt nemul?umi?i din cauza deciziei care i-a las?t f?r? spa?iu de joac? pentru cei mici. P?rin?ii ?i bunicii afecta?i de desfiin?area parcului amenin?? c? vor protesta în fa?a Prim?riei împreun? cu copii.

Locul de joac? a fost închis la cererea locatarilor din zon?, care au înaintat 10 reclama?ii. Ei sunt nemul?umi?i de tinerii ce se adun? în parc ?i tulbura lini?tea pe timpul serii. Printre protestatari se num?r? ?i persoane care au cerut închiderea amplasamentului. Acesta a fost mutat în parcul de lâng? Pia?a din Deal, de pe strada Eugen Stamate.

Viceprimarul Pa?caniului, Vasile Axinte a explicat: ,,investi?ia a fost facut? în perioada campaniei electorale, de fostul primar Grigore Craciunescu, f?r? ob?inerea avizelor necesare, pe spa?iul verde, contrar prevederilor legale. Mai mult, mobilierul a fost achizi?ionat f?r? aprobarea ?i alocarea întregii sume de la bugetul local, furnizorul venind s? i?i recupereze obiectele neachitate înca din anul 2008.” Investi?ia a costat 130 000 lei, din care au fost achita?i doar 40 000 lei.

De asemenea, acesta a declarat c? în spa?iul de joac? desfiin?at se va amenaja un parc cu b?nci, dac? locatarii vor fi de acord.

Sursa

Comentarii

comentarii