Paşcani: Pe stadionul municipal se desfăşoară concursul ,,Cu Viaţa Mea, Apăr Viaţa"

cu_viata_meaas_400_300Una dintre cele mai a?teptate etape a concursului cu tematic? de protec?ie civil? „Cu Via?a Mea, pills Ap?r Via?a”, prescription cea interjude?ean?, se desf??oar? ast?zi, pe Stadionul Municipal Pa?cani, începând cu orele 10,00.

Cu acest prilej, echipajele de nivel gimnazial ?i liceal câ?tig?toare a etapei jude?ene a competi?iei anterioare vor încerca s?-?i dep??easc? propriile recorduri, de rezultatele ob?inute acum depinzând calificarea lor la etapa na?ional?. Astfel, la linia de START se vor prezenta cercurile de elevi „Cu Via?a Mea, Ap?r Via?a” de la Clubul Copiilor Pa?cani  ?i ?coala Gimnazial? Ciohor?ni – jude?ul Ia?i,  Liceul „I.Negreanu Boto?ani” ?i ?coala Gimnazial? Bojoi, Fl?mânzi – jude?ul Boto?ani, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbr?veni ?i ?coala Gimnazial? nr. 6 Suceava – jude?ul Suceava.

La sfâr?itul competi?iei, concuren?ii vor fi premia?i în func?ie de rezultatele ob?inute.

Personalul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? „Mihail Grigore Sturdza”al Jude?ului Ia?i ureaz? mult succes echipajelor participante ?i îi felicit? pe ace?ti elevi care ac?ioneaz? sub deviza „Cu via?a mea, ap?r via?a!”.

 

Sursa

Comentarii

comentarii