Pașcani: Pelerinaj de Florii

Credincio?ii cre?tin-ortodoc?i din Pa?cani au retr?it, find ast?zi 28 aprilie, sale c?l?toria Mântuitorului Iisus Hristos din Betania c?tre Ierusalim, acolo unde mul?imea îl întâmpinase cu osanale, ca pe un împ?rat.

Preo?ii de la toate parohiile de pe raza municipiului Pa?cani, dup? slujba Sfintei Liturghii, au pornit al?turi de credincio?i în pelerinaj c?tre casa de cultur? a Municipiului Pa?cani. Credincio?ii au purtat în mâinile lor ramuri de salcie sfin?it?, simbol al bucuriei vie?ii celei ve?nice, oferit? în dar de Mântuitor.

A fost oficiat?, în fa?a institu?iei,  o scurt? slujb? specific? pelerinajului de Florii, iar diverse grupuri de copii de la Liceul “Nicolae Iorga” ?i Asocia?ia “?ansa 2010”, au recitat poezii în cinstea acestei s?rb?tori.

Se spune c? Iisus a plâns în aceast? zi din cauza sufletelor înc?rcate de p?cate ale oamenilor, chiar dac? duminica Sfânt? a Intrarii Domnului în Ierusalim este o s?rb?toare plin? de bucurie ?i pace sufleteasc?. Lacrimile marcheaz? astfel începutul patimilor Sale, a S?pt?mânii Mari, în care durerile, chinurile ?i apoi moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu au constituit jertfa suprem? pentru ca p?catele oamenilor s? poat? fi iertate de Dumnezeu Tat?l.

Sursa

Comentarii

comentarii